Regulamin

Polityka prywatności

Regulamin określa prawa i obowiązki portalu Sentozdrowie.pl oraz użytkowników związane z korzystaniem ze strony www.sentozdrowie.pl drogą elektroniczną oraz zasady wyłączania odpowiedzialności portalu Sentozdrowie.pl z tytułu korzystania ze strony www.sentozdrowie.pl.

Portal Sentozdrowie.pl udostępnia regulamin nieodpłatnie na stronie www.sentozdrowie.pl. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
Wszelkie pytania dotyczące portalu Sentozdrowie.pl prosimy kierować na adres korespondencyjny:

Redakcja Sentozdrowie.pl
ul. Modzelewskiego 46/50
02-679 Warszawa
www.sentozdrowie.pl
specjalista@sentozdrowie.pl

Regulamin Polityki Prywatności ma zastosowanie tylko do strony www.sentozdrowie.pl.

Definicje

Jako portal Sentozdrowie.pl rozumiemy stronę internetową www.sentozdrowie.pl wraz z jej wszelkimi użytecznościami.
Serwis jest określony jako część użyteczności portalu.
Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z naszego portalu.

Zasady korzystania z portalu Sentozdrowie.pl

Portal Sentozdrowie.pl zamieszcza treści dotyczące zdrowego trybu życia a w szczególności zdrowego snu.
Portal Sentozdrowie.pl nie jest portalem medycznym i jako taki nie pełni żadnej roli w doradzaniu użytkownikom w ich problemach medycznych. Treści prezentowane w portalu Sentozdrowie.pl mają jedynie charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.
Korzystanie z portalu Sentozdrowie.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

Użytkowników portalu Sentozdrowie.pl obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji.
Użytkownik dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez portal Sentozdrowie.pl w celach promocyjnych.
Dodając Informację użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do informacji lub prawa do jej wykorzystywania.

Portal Sentozdrowie.pl ma prawo edytować i moderować dodawane przez użytkowników informacje.
Nie dozwolone jest dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności: przyczyniają się do łamania praw autorskich,
zawierają wulgaryzmy, obrażają osoby publiczne, propagują alkohol,
propagują środki odurzające, narkotyki, zawierają treści pornograficzne.

Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez użytkowników bez naszej zgody będą usuwane.
Publikowane na stronach portalu Sentozdrowie.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Portal Sentozdrowie.pl nie odpowiada za treść oraz błędy wynikające z treści zamieszczonych na stronie www.sentozdrowie.pl.

Obowiązki i odpowiedzialność portalu Sentozdrowie.pl

Administratorem portalu Sentozdrowie.pl jest: BrainPower, ul. Grójecka 186/109, 02-930 Warszawa, NIP: 857-130-48-90.
Portal Sentozdrowie.pl ma obowiązek: dbać o jak najbardziej wartościowe i zgodne z prawdą informacje na temat snu. Redakcja dołoży wszelkich starań by stale ulepszać funkcjonowanie portalu Sentozdrowie.pl, jak również dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu Sentozdrowie.pl.

Redakcja Sentozdrowie.pl ma prawo do usuwania informacji bez podania przyczyny.

Redakcja Sentozdrowie.pl nie ponosi odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez użytkowników z portalu Sentozdrowie.pl. w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa, utratę przez użytkownika danych spowodowanym działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od portalu Sentozdrowie.pl, będące następstwem okoliczności, za które portal Sentozdrowie.pl nie ponosi odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo danych

Wszelkie informacje na temat dotyczący bezpieczeństwa i przechowywania danych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Prawa Użytkownika

Użytkownik portalu Sentozdrowie.pl ma prawo otrzymywać za pośrednictwem poczty e-mail informacje o nowościach i zmianach w zakresie usług świadczonych przez portal Sentozdrowie.pl.
Użytkownik rejestrując się na portalu Sentozdrowie.pl ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez portal Sentozdrowie.pl oraz zleceniodawców i reklamodawców, którzy skorzystają z możliwości przesłania takich informacji poprzez portal Sentozdrowie.pl.

Zgody użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w portalu Sentozdrowie.pl. Wyrażenie zgody dokonuje się poprzez oświadczenie o treści:

Oświadczenie:

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i reklamowej za pomocą komunikacji elektronicznej wysyłanej poprzez portal Sentozdrowie.pl w celach umożliwienia prawidłowego funkcjonowania portalu, zestawień statystycznych, badań rynku, informowania o ofercie. Wyrażam taką zgodę zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204). Zgodę swoją wyrażam dobrowolnie.

Jednocześnie informujemy, że każdy użytkownik ma prawo wglądu do podanych danych, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę, pisząc taką dyspozycję na adres: specjalista@sentozdrowie.pl.

Portal Sentozdrowie.pl zapewnia swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług zapewnianych przez portal Sentozdrowie.pl. Aczkolwiek, jeżeli użytkownik podejmie decyzję o nie rejestrowaniu się, może nie mieć możliwości użytkowania niektórych serwisów.

Prawa Autorskie

Wszelkie teksty, fotografie czy wzory graficzne oraz inne utwory zamieszczone na stronie www.sentozdrowie.pl są chronione przepisami prawa autorskiego, w szczególności przepisami ustawy z dn. dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000 roku ze zm.).

Zabronione jest kopiowanie i publiczne rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie, również w celach niekomercyjnych bez zgody autorów jak i właścicieli serwisu. Użytkownicy portalu zobowiązują się do korzystania z wszelkich zawartych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Korzystanie z portalu Sentozdrowie.pl jest jednoznaczne ze zgodą użytkownika na publikację stworzonych przez siebie informacji i elementów portalu Sentozdrowie.pl, zadanych pytań, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez portal Sentozdrowie.pl, na zasadzie udzielenia licencji na korzystanie z nich bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności umożliwiając ich eksploatację, utrwalenie w Internecie, za pomocą druku, nośników elektronicznych, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlenia, nadawania czy najmu oraz pozwalają na wykonywanie przez osoby trzecie przeróbek i adaptacji.

Naruszenia Praw

Redakcja portalu Sentozdtrowie.pl informuje, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki prawne.

Końcowe ustalenia

Osoby niepełnoletnie- przed 18 rokiem życia nie mogą przesyłać do portalu Sentozdrowie.pl żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
Każdy użytkownik korzystający z portalu Sentozdrowie.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Portal Sentozdrowie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione w formie pisemnej w widocznym miejscu na stronie internetowej. Zmiana zakresu lub rodzaju zamieszczanych treści nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *